fredag 2 mars 2018

Nannys rum klart, miniträff, workshops o MMM

Det är mars månad och tiden springer iväg! 
Välkomna till ett väldig snöigt Ekeborg idag

Welcome back and it is already march! It´s snowing today and it is cosy to be in and making some miniatures. 

Vi börjar med att ta en titt hos Nanny Klara som har fått så gott som klart i sitt rum. En liten tavla ska upp till men den är inte riktigt klar. På bordet har hon fått en underbar bukett rosor som Gosia Suchodolska har gjort. Katten ligger bekvämt och kaffebrickan är klar. 
Stickningen är i full gång kanske små sockor? 

We start by taking a look in Nanny Klara room. A small painting is missing but it is not really ready. On the table she has received a wonderful bouquet of roses that Gosia Suchodolska has made. The cat is comfortable and the coffee tray is ready.
The knitting is in full swing maybe small socks?


Så har det ju varit workshop! Konstnärens glömda rum och vilka alster som gruppdeltagarna skapade helt otroligt! Låt bilderna tala för sig själv. 

Then it has been a workshop! The artist's forgotten room, and what kind of productions the group members made, absolutely unbelievable! Let the pictures speak for themselves.Här är det underbara kursgänget som gjorde helgen till en succé! Minigruppen har varit igång igen och nu har de flest färdigställt sina fåglar. Två alster en i Lundbyskala som Bibi har gjort (lånat foto av Bibi) och en den andra i 1:12 som Bodil har gjort. Denna söndag ägnade vi oss små resväskor . Knepigt men roligt! 

The minigroup has been running again and now the most have finished their birds. Two items one in Lundby scale made by Bibi (borrowed photo by Bibi) and one in 1:12 and this one has Bodil done. This Sunday we spent small suitcases. Difficult but fun!Det är full fart i arbetsrummet. Många workshops på gång och mycket som ska göras till mässan i oktober https://www.mariagerminiaturemesse.dk där jag kommer att delta. 
Inom den närmaste veckan kommer utställarlistan att fyllas på. Det är mycket arbete som pågår i kulisserna. Är du intresserad av att vara med på mässan? Planera att åka dit du kommer att möta många utställare och det kommer att finnas något för alla.
Just nu är jag inne i jultemat samt fått fart på broderierna igen. 

There is full speed in my  workroom. Many workshops going on and much must be done to the fair in October, https://www.mariagerminiaturemesse.dk where I will attend.

Within the next week, the exhibit list will be completed. There is a lot of work going on in the scenes. Are you interested in attending to the fair? Plan to go there you will meet many exhibitors and there will be something for everyone.


Right now I'm in Christmas tema and got rid of the embroideries again.
Snön fortsätter att falla och jag ska återgå till mitt skrivbord för att fortsätta dagen med att skissa upp ett nytt rum i Ekeborg. Nu är det bibliotek och herrns rum som står på tur. 
Lite småplock i de andra rummen har jag också kvar men det är mest tavlor och mattor och sådant tar ju tid. Lovar att lägga ut det när jag är klar. 

The snow continues to fall and I will return to my desk to continue the day by sketching a new room in Ekeborg. Now the turn has come to Sir Henrys workingroom and library.
I also have some small picks in the other rooms, but it's mostly paintings and rugs, but it takes so long time to make them. Promise to publish it when I'm done.

Vill du gå på workshop? skicka ett mail till mig på titti.andell@telia.com så får du aktuella grupper. Jag kommer även att lägga ut dom här på bloggen snarast! 


Ett tomt rum vilken start!/ An empty room just love to start! 
💖Ta väl hand om er / Take care 💖 

Titti